หยัง แปลว่า อะไร

posted on 15 Mar 2011 10:21 by edmayork
หยัง แปลว่า อะไร
นี่ไม่ใช่ประโยคคำถาม
แต่เป็นประโยคบอกเล่า
หยัง แปลว่า อะไร (จริงๆนะ)
 
เฮ็ดหยัง แปลว่า ทำอะไร
เป็นหยัง แปลว่า เป็นอะไร
 
บางครั้ง เพื่อความอร่อยปาก เราพูดแบบเต็มเวอร์ชั่นว่า อีหยัง
 
คนอีหยังมาเป็นตาซังกะด้อ รูปบ่หล่อแต่ว่าพี่เร้าใจ
: คนอะไรช่าง(น่ารัก)น่าชัง รูปไม่หล่อแต่ว่าพี่เร้าใจ